ચશ્મા વેચી વેચી ને આ બંને મિત્રોએ જોતજોતામાં આજે ઊભી કરી નાખી કરોડો ની કંપની

ચશ્મા વેચી વેચી ને આ બંને મિત્રોએ જોતજોતામાં આજે ઊભી કરી નાખી કરોડો ની કંપની, વર્ષે કમાય છે એટલા બધા રૂપિયા કે…

આજે આપણે એવા બીજનેસમેં વિષે વાત કરવાના છીએ જેઓ હાલમાં ચશ્મા વેચી વેચી ને કરોડો ની કંપની બનાવી નાખી છે. ClearDekho Startup એ આઇ વેર કંપની છે જે લોકોને આંખના ચશ્મા અને વિવિધ પ્રકારના ચશ્મા વેચે છે. આજના આર્ટિકલમાં, તમે ClearDekho Success Story વાંચવા જઈ રહ્યા છો અને તમને ખબર પડશે કે કેવી રીતે આ […]

Continue Reading